Učební materiály

Při výuce jazyků jsou důležité učební materiály
  • Každá škola by Vám měla být schopna říci, které učebnice budete používat a proč.
  • Opět volte raději větší pestrost materiálů - dostanete se tak do kontaktu s různorodými formami jazyka.
  • Klasicky školy volí obecně dostupné učebnice, není však výjimkou mít vlastní učebnice (ovšem je těžké dokazovat kvalitu vlastních učebnic oproti těm, které jsou běžně používané a osvědčené)


Pomaturitní studium jazyků - AJ, NJ
Jazykovka.com
vyučuje podle následujících materiálů:
  • doporučené učebnice ke státní jazykové zkoušce jsou Němčina pro jazykové školy a Angličtina pro jazykové školy - tyto procházíme rámcově tak, aby měl student obecnou česky psanou učebnici
  • konverzační materiály z učebnic Sprechen Sie Deutsch, Headway, Face2Face a jiných jazykových učebnic, časopisů, novin (současné noviny ze zahraničí)
  • Essential Grammar in Use - pro výuku gramatiky
  • audio a videotechnika, multimediální zkušební programy a testy - pro porozumění mluvenému textu a kontextů slovíček
  • cizojazyčná knihovna - jistě najdete knížku i pro Vás
  • Nepřeberné množství přijímacích testů na různé VŠ a množství testů k certifikátům a zkouškám