Studium angličtiny

Pomaturitní studium AJ

Asi nejčastější jazyk v pomaturitním studiu - rozlišujeme mnoho podobných typů angličtiny, které se liší dle geografické lokace:

  • Britská angličtina - standard v Evropě
  • Americká angličtina - standard ve světě
  • Australská angličtina, Indická, Pidgin a další - tyto formy se klasicky neučí, jelikož jejich poměrné zastoupení není vysoké
Jazykové školy v ČR obvykle vyučují britskou a americkou angličtinu. Nelze říci, která je lepší, obě jsou hojně používané. Rozdíly jsou hlavně ve výslovnosti a v určité slovní zásobě. Někteří odlišují americkou a britskou angličtinu jako rozdíl mezi češtinou a slovenštinou, nicméně rozdíl není tak markantní.


Pomaturitní studium jazyků - AJ, NJ
Jazykovka.com
vyučuje následující typy angličtiny:
  • Britská angličtina - hlavní typ AJ, nicméně pravidelně se studenti setkávají také s americkou angličtinou formou poslechů v učebnicích, které používají obě formy (např. Headway, Face2Face a další), nebo ve filmech.
  • K dispozici jsou noviny a filmy z Británie i americké provenience.
  • Pravidelně dostáváme starší čísla The Guardian, The Financial Times, FT Weekend a další.