Obecné informace

Co je to pomaturitní studium?

  • Denním pomaturitním studiem jazyků se myslí prezenční studium jazyků, kdy je výuka každý pracovní den minimálně 4 hodiny, po dobu jednoho školního roku. 
  • Studovat se dají různé cizí jazyky, nejčastější je angličtina a němčina, ale přidávají se i jiné jazyky. 
  • Toto studium může navštěvovat kdokoliv, nicméně studentské výhody se týkají těch studentů, kteří nastupují pomaturitní studium ve stejný rok, kdy poprvé maturovali (myslí se kalendářní rok).
  • Pokud nejste maturanti rok nástupu na pomaturitní studium, stále můžete kurzy navštěvovat, ale bohužel si musíte platit sociální a zdravotní pojištění sami, tak praví zákon. 
  • Pokud si seženete práci, která nekoliduje se studiem, může Vám platit sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel. Někteří studenti využívají i úřad práce, dokud jim nenajde práci, kterou by akceptovali.
  • OPOŽDĚNÁ MATURITA - pokud si maturitu doděláte ještě během podzimu, stačí dodat škole kopii vysvědčení a ta Vás zařadí jako studenta na VZP.


Jazykovka.com Vám nabízí pomaturitní denní studium jazyků: