Mýty a nepravdy

Mezi lidmi se rozmohlo mnoho nepravd o pomaturitním denním studiu. Zde některé uvádíme:

Příští rok studium nebude, nebo bude bez výhod

4.5.2012 - Novým ministrem školství je pan Fiala, bude mít plné ruce práce se státními maturitami, regionálními problémy při slučování a hlavně s čerpáním dotací z EU, které jsou extrémně opožděné. Otázkou je, nakolik bude mít možnost/sílu/energii/snahu udržet pomaturitní denní studium jazyků.

V tuto chvíli (15.9.2011) je zákon v připomínkovém řízení, dle vyjádření MŠMT (potvrzeno telefonicky) se rozhodně nebude týkat příštího školního roku. 
Tuto zcestnou informaci vypustily Lidové noviny - je s podivem, kolik nepravd a nepřesností se do tak krátkého článku dostalo. Článek je v sekci Informace z médií.

Bez maturity nemohu navštěvovat pomaturitní studium

Není pravda. Maturita nemusí být, ale stát Vám dále nebude hradit sociální a zdravotní pojištění, musíte si je tedy platit sami, nebo je za Vás musí platit Váš zaměstnavatel, či jiný subjekt. Další info na stránce s obecnými informacemi.

Pomaturitní studium je drahé

Není pravda. Uvědomte si, že na VŠ se také platí školné, v některých případech poměrně vysoké. Vysokou školu nedokončíte za rok - je třeba si uvědomit, že minimálně 3 roky budete muset platit další s tím spojené platby (ubytování, jídlo, cestovné, atd.).
Pokud je tedy Vaším cílem naučit se jazyky, je pomaturitní studium ta správná volba. Nikde jinde se nemůžete učit tak intenzivně po celý rok se statutem studenta.
Stát plánuje zavedení školného v obdobných relacích jako pomaturitní studium, viz článek Z médií.

Ke studiu na VŠ se anglicky učit nemusím

Částečná pravda - uvažte ale, kolik asi budete mít času na studium jazyků - pokud se nejedná o jazykový obor, budete mít cca 4 hodiny týdně. V pomaturitním studiu budete mít 4 hodiny denně po dobu celého roku - učíte se intenzivně pouze jazyk. Zde je také třeba zvážit, proč se vlastně chcete jazyky učit - pokud se chcete učit kvůli sobě, abyste se v zahraničí domluvili, VŠ Vám pravděpodobně stačit nebude, pokud chcete studovat jazyky, nic jiného Vám pravděpodobně nezbývá.

Jazyky se stejně naučím na vysoké škole, tak proč chodit do pomaturitního studia

Částečná pravda - viz předchozí odpověď. Nezapomeňte, že na VŠ (pokud to není studium jazyka, či pedagogiky jazyka) není primární výuka jazyka ale Vašeho oboru. Navíc profesoři na VŠ obvykle nemají čas vracet se ke gramatice a student je nucen si látku dohnat sám. V pomaturitním studiu je dostatek času (a učitelů, učebnic, poslechů, videí, prezentací....) se všemu dostatečně věnovat.
Další mýty budou následovat.

Pomaturitní studium jazyků - AJ, NJ