Forma studia

Jaká by měla být forma pomaturitního studia?

 • Obecně čím pestřejší, tím lépe - ideální je, když je vyrovnaný poměr mezi gramatikou, konverzací, psaním.
 • Kvalitní škola má vysvětleno co a jak vyučuje a jaké nástroje k tomu používá.
 • Volte vždy tu školu, která má různé aktivity pro studenty - prezentace, konverzaci, gramatiku, tvorbu esejí na daná témata, společné úkoly, které se řeší v rámci skupinky, atd.
 • POZOR! Nezapomeňte, že pomaturitní studium (resp. škola zapsaná do rejstříku škol MŠMT) musí být ze zákona min. 20 hodin týdně, výuka musí probíhat každý den. 

Pomaturitní studium jazyků - AJ, NJ
Jazykovka.com nabízí studium:
 • interaktivní forma studia:
  • konverzace, hry a prezentace s lektorem - aktivní využití znalostí - fotogalerie zde
  • prezentace na různá témata - angličtina jako prostředek komunikace
 • výuka je denní a trvá jeden školní rok (od září do června)
 • po úspěšném ukončení studia vydá naše škola celostátní Osvědčení o absolvování pomaturitního kurzu cizích jazyků, uznávaný MŠMT
 • vyučuje se 5 dnů v týdnu od pondělí do pátku, každý den 4 hodiny
 • každý týden je odučeno 20 vyučovacích hodin cizího jazyka
 • možnost studia druhého jazyka za poloviční školné v otevřených odpoledních kurzech (3-4 hodiny týdně) - AJ, NJ, FJ, IJ, ŠpJ, RJ