Cíl studia

Cíle pomaturitního denního studia

  • Jednoleté denní studium je velmi intenzivní forma studia, při které se student věnuje jazyku 20 hodin týdně, každý den 4 hodiny.
  • Toto množství mu dává možnost dosáhnout v krátké době zvýšení úrovně jeho znalostí tak, aby byl schopen v tomto jazyce nejen písemně, ale především pomocí mluveného slova kvalitně komunikovat.
  • Cílem je vybudovat pevné gramatické základy a zároveň odbourat konverzační bariéry. 
  • Výuka se zaměřuje také na zvládnutí písemného projevu.

Pomaturitní studium jazyků - AJ, NJ
Jazykovka.com
nabízí pomaturitní studium s následujícími parametry:
  • Student si zvolí jazyk, kterému se chce intenzivně věnovat. 
  • Student je soustavně připravován na složení např. státní jazykové zkoušky, FCE, KET, PET - pak záleží pouze na tom, jak se student učí. 
  • Během studia má možnost si několikrát vyzkoušet testy z minulých let včetně chytáků a specialit. 
  • Studenti z naší školy, kteří se přihlásili ke těmto zkouškám mají vysokou úspěšnost (téměř 90 procent).