Změnila se Legislativní rada vlády

přidáno: 18. 12. 2012 4:46, autor: Jiří Kubeš
Po poslední rošádě ve vládních postech se změnilo složení legislativní rady vlády. Z webu vlády:

"Legislativní rada vlády České republiky (dále jen LRV) je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti.

Legislativní rada je zřízena podle § 28a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ze dne 8. ledna 1969, ve znění pozdějších předpisů.

LRV má 32 členů (tito zejména externí odborníci vykonávají práci pro LRV pouze za symbolickou odměnu) a řídí se jednacím řádem. Předsedou LRV je od 13. prosince 2012 ministr vlády JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Veškeré materiály pro práci LRV projednávají s předkladateli návrhů zákonů pracovníci odboru vládní legislativy; odbor kompatibility zajišťuje především práce spojené s legislativními závazky plynoucími z členství České republiky v Evropské unii a provozuje Informační systém pro aproximaci práva - ISAP. Odbor vládní legislativy kromě své obsáhlé agendy navíc zpracovává Plán a Výhled legislativních prací vlády.  Metodické řízení a podporou procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) na úrovni ústředních správních úřadů zajišťuje oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA).

V rámci LRV bylo k 1. 1. 2007 zřízeno (dle čl. 4 písm. e) a čl. 5 odst. 2 novely Statutu Legislativní rady vlády přijaté usnesením vlády ze dne 4. 10. 2006 č. 1148) 6 pracovních komisí: 

Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1, 

Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.2, 

Komise pro veřejné právo II – finanční právo, 

Komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci, 

Komise pro soukromé právo a Komise pro trestní právo.

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. 10.2011 č. 768 byla zřízena Komise pro hodnocení dopadů regulace.

LRV zasedá obvykle jednou za 14 dní, není-li stanoveno jinak."

Legislativní rada vlády svým rozhodnutím zrušila studentské výhody pro maturanty v jednoletých pomaturitních studiích jazyků. Obsah důvodové zprávy zprávy najdete zde, nebo v příspěvku Reakce MŠMT na pomaturitní studium.
Comments