Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 se blíží

přidáno: 13. 1. 2012 2:28, autor: Jiří Kubeš
Zdroj: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=10759&veletrh-pomaturitniho-a-celozivotniho-vzdelavani-gaudeamus-2012-se-blizi

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 se blíží
13.1.2012 Služby

Termín Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 je od 24. do 25. ledna 2012, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin. Místem konání veletrhu je Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkovy pavilony E a D.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 156 samostatných vystavovatelů, 230 fakult a přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení, elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh ze strany státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam.

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol budou zastoupeny renomované zahraniční univerzity a vysoké školy z 10 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Rakouska, Slovenska, Lotyšska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Irska, Španělska a Kanady.

V průběhu V. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat dva doprovodné programy. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat po celou dobu veletrhu v přednáškovém sále v pavilonu D. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2012/2013. Dále bude probíhat v Praze poprvé doprovodný program s názvem "Věda pro život", jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, vědecké poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. Doprovodný program "Věda pro život" pomůže studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

Pro návštěvníky z řad odborníků je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a Informační systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 570 vzdělávacích institucí a přes 5 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

- red -


Comments