Univerzita Pardubice se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2012 v Praze

přidáno: 21. 1. 2012 4:29, autor: Jiří Kubeš

Univerzita Pardubice se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2012 v Praze


Univerzita Pardubice 20.1.2012

Ve dnech 24. až 25. ledna nabízí Univerzita Pardubice možnosti vysokoškolského studia ve studijních programech svých sedmi fakult na Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2012.


Veletrh se koná po páté na výstavišti v Praze Holešovicích a navazuje na dlouholetou tradici veletrhů Gaudeamus v Brně, který má za sebou 18 úspěšných ročníků. Na veletrhu bude zastoupeno rekordních 156 samostatných vystavovatelů, 230 fakult a přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Zástupci všech sedmi fakult Univerzity Pardubice budou poskytovat na stánku číslo 27 v Křižíkově pavilonu E výstaviště v Praze Holešovicích podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2012/2013, a to formou přednášek, osobními konzultacemi i písemnými materiály.

Veletrh je určen zejména pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, studenty bakalářských studijních programů i všem dalším zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí letos zájemcům o vysokoškolské studium širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem 67 studijních programů se 127 obory. Na veletrzích jsou nejžádanější informace o některém z 55 oborů bakalářského studia ve 27 studijních programech, kam budou fakulty univerzity přijímat na 4 tisíce uchazečů/ středoškoláků.

Veletrhu se účastní se svojí studijní nabídkou nejen české vysoké školy, ale i zahraniční univerzity, vyšší odborné školy, jazykové školy a také se svými službami agentury zajišťující vzdělávání v zahraničí, instituce zabývající se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím apod.

Při loňském čtvrtém pražském veletrhu prošlo jeho branami přes 8 tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus v Brně i v Praze tradičním a cenným zdrojem informací.


Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/339995-univerzita-pardubice-se-ucastni-veletrhu-pomaturitniho-vzdelavani-gaudeamus-2012-v-praze/
Comments