Reakce MŠMT na dotaz o stavu statutu studenta v pomaturitním jednoletém denním studiu jazyků

přidáno: 6. 12. 2012 6:53, autor: Jiří Kubeš

Vážený pane řediteli,


Přerušení našeho rozhovoru jsem neinicioval, zřejmě došlo k nějakému zádrhelu jinde.

Posílám Vám stanovisko komise LRV, podle nějž jsme od roku 2010 již nemohli ve stejné podobě  vyhlášku vydávat. Myslím, že je dost jasným vysvětlením potíží, které jsou s jednoročními jazykovými kursy spojeny.

Předpokládám, že z uvedeného textu je zřejmé, že komise namítala, že změny stávajícího  - ústavním normám nevyhovujícího -  právního stavu  (tedy vydávaní přílohy vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách nelze dosáhnout jinak než změnou zákonné úpravy.

Takovou právní úpravou je  např. zmocnění obsažené v § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (což je předpis v gesci MPSV) a případně úpravu postupu MŠMT pro zařazování a vyřazování jazykových škol do zmíněné přílohy vyhlášky.   

Pokud není MŠMT k takovému postupu zmocněno,  nemůže přílohu vydávat.

O věci jsme jednali s MPSV, ale situace v zákonné opoře pro vydávání přílohy vyhlášky se doposud nezměnila. Nějaké návrhy jsme na vyžádání posílali i panu Kuchařovi z AJŠA.

S pozdravem

 

PaedDr. Jaromír Krejčí

vedoucí oddělení

koncepce vzdělávací soustavy

MŠMT

Karmelitská 7

118 12  Praha 1 - Malá Strana

tel.: 234 811 506

ĉ
Jiří Kubeš,
6. 12. 2012 6:53
Comments