Pomaturitní studium v roce 2013

přidáno: 3. 1. 2013 7:54, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 3. 1. 2013 7:55 ]
Publikováno na: http://www.halonoviny.cz/articles/view/1853701

Každé studium je třeba podpořit

Poslanci ČSSD, KSČM, ODS a LIDEM chtějí rozšířit druhy a formy studia uznatelné pro účely státní sociální podpory. Vyhlášku ministerstva školství, která tuto oblast nedostatečně upravuje, chtějí zrušit.

Připravili proto novelu zákonů o státní sociální podpoře a o důchodovém pojištění. Její iniciátoři v čele s Vlastou Bohdalovou (ČSSD) chtějí změnit situaci, kdy vyhláška uznává pro výplatu sociální podpory pouze studium na středních školách. Mnozí absolventi se však vzdělávají dál, aniž by šli na vysokou školu. Vyhláška je však už pro potřeby dávek nepovažuje za studenty.

»Sociální dávky mají těm, kdo pomoc potřebují, umožnit, aby mohli studovat tak jako na ostatních školách. Sociální dávky dnes nedostává nikdo z bohaté rodiny, vždy jde o děti z potřebných rodin. A čím je větší záběr lidí, kteří na dávky dosáhnou, tím lépe. Blíží se čas, kdy budou rodiče zvažovat, zda děti mohou dát na studia či nikoli. Jakákoli forma studia je pro mě jako učitelku potřebná,« řekla dnes našemu listu spoluautorka návrhu změny Ivana Levá (KSČM).

Z uznaných druhů a forem studia vypustila loňská vyhláška např. studium na konzervatoři. A také v ročních kurzech cizích jazyků s denní výukou, což se však podle poslanců »může negativně projevit ztížením uplatnění absolventů (středních škol) na trhu práce«. Novela proto vrací uznávání studia do stavu před kritizovanou vyhláškou, kterou ruší.

V souladu s výtkami legislativní rady vlády proti vyhlášce definuje instituce, které zmínění jazykové kurzy poskytují. Vyhláška je i ústavně problematická. Podle Listiny základních práv a svobod mají rodiče pečující o své děti právo na pomoc státu. Zákony o státní sociální podpoře a o důchodovém pojištění při definování pojmu »nezaopatřené dítě« vymezují soustavnou přípravu na budoucí povolání.

»Vyřazení jednoletých kurzů cizích jazyků z terciárního vzdělávání přináší množství negativních vlivů s dopadem na jazykové vzdělání absolventů středních škol a středních škol s maturitou, které se může negativně projevit ztížením jejich uplatnění na trhu práce,« tvrdí autoři novely.

Ukazuje se totiž, že i přes délku výuky na základních a středních školách středoškoláci jazyky moc neovládají. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy jsou schopné to výrazně změnit, mladí mají pak větší šanci najít zaměstnání. Zachování statusu studenta pro studenty zmíněných kurzů je proto podle poslanců ve veřejném zájmu a v zájmu státu. Uvidíme, zda tento názor sdílí i většina jejich kolegů ve sněmovně.

(ku)
Comments