O vyšším odborném studiu z webu Česká Pozice

přidáno: 19. 4. 2013 3:27, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 25. 4. 2013 3:44 ]

jazykové studium po maturitě
Na serveru Česká Pozice byl vydán zajímavý článek o stavu vyšších odborných škol v České republice. Jednoleté pomaturitní studium je na tom obdobně, nachází se v "prázdném" prostoru mezi školamy středními a vysokými. Plánem Ministra Fialy je jednotlivé typy škol přivést k různým formám spolupráce s VŠ, některé zaniknou. 

Jakkoliv VOŠ nyní ubývá studentů, pomaturitní denní studium jazyků tento trend nepociťuje a stav je buď vyrovnaný, nebo mírně vzrůstající. 

Již v roce 2005/2006 se na VŠ zapsalo rekordních 56% lidí příslušného věku. Tedy ač se na VŠ hlásí stále více lidí a školy je berou, pomaturitní studium ukazuje svoji důležitou roli, a to ne jako sběrna nepřijatých uchazečů o studium na VŠ, ale spíše jako cílená příprava na práci v EU, nadnárodních firmách, atd.

Zajímavé jsou také jednotlivé výhody a nevýhody VOŠ, které jsou aplikovatelné na denní studium jazyků, jako například mnohem lepší a intenzivnější profesní připravenost jako výhoda a nejasné ukotvení a rozdrobení VOŠ jako nevýhoda. Není tajemstvím, že Pomaturitní studium má mnohem vyšší procento rodilých mluvčích, než střední školy.

S mnohými prezentovanými fakty nelze než souhlasit, například: 
 - Co ministr, to obrat o 180 stupňů. 
 - Uvítali bychom větší jistotu a plánování minimálně na 5 let.

Je pravda, že jazykové školy nabízející pomaturitní studium neustále žily (a stále žijí) nad propastí a nikdy neví, zda nebudou následující rok zrušeny tak, jak se to stalo na podzim. Doufejme, že spojené úsilí jazykových škol situaci změní. Mírně pozitivní jsme ze situace v poslanecké sněmovně, nejen že návrh zákona prošel v prvním čtení (dokonce 11 ku 1 a 3 se zdrželi), ale také na základě ujištění mnoha poslanců, kteří chápou situaci a uvědomují si, že tento typ škol je stále potřebný.

Závěrem je třeba podotknout, že bychom se měli zbavit dojmu, že titul Bc. je pouze nedodělek a je nutné mít Mgr. či jiný vyšší titul. V tu chvíli bychom bakalářský titul mohli prostě zrušit a nutit studenty absolvovat celý titul na úrovni Mgr. To by jistě byla škoda, protože zde stále máme mnoho pracovních pozic, které jsou specializované, ale není pro jejich zvládnutí nutno absolvovat pětileté vysokoškolské studium.

- Jiří Kubeš
Comments