Maturita z matematiky - změny

přidáno: 14. 5. 2012 2:29, autor: Jiří Kubeš
Těžší matematiku nezvládla po zmírnění hodnocení tři procenta maturantů

Ministerstvo školství zmírní hodnocení těžších maturit z matematiky. Reaguje tak na výtky studentů, učitelů i ředitelů škol. Úlohy v testu nebyly podle nich těžké, ale nepřiměřeně časově náročné. Ministr školství Petr Fiala se za příliš těžký test z matematiky maturantům omluvil.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/ministerstvo-zmirni-hodnoceni-maturitniho-testu-z-matematiky-propadnou-jen-tri-procenta-studentu--1058578

„Moc často nepropadám, ale tady jsem si v půlce písemné práce začala počítat, kolik bodů je potřeba na čtyřku, a jako jedničkářce mi to přišlo opravdu tristní,“ naříkala studentka pardubického gymnázia pár dní po napsání testu.

Spočítat příklady v dvouhodinovém časovém limitu měli problém i učitelé matematiky. „Byly to úlohy, které byly vedené na logické uvažování studentů, což si myslím, že vůbec není chyba, ale bylo jich hodně,“ přiznává například Jana Racková z pražského gymnázia.

Ředitel organizace CERMAT Pavel Zelený přiblížil harmonizaci výsledků těžšího maturitního testu z matematiky

Zkoušku minulý týden kritizovali nejen studenti a ředitelé škol, ale i Jednota českých matematiků.

„Nikdo nemůže říct, že tam jsou příklady, které by maturant neměl spočítat. Ale je tam několik příkladů, které mají atypické zadání, na které studenti nejsou zvyklí, a může je to vyvést z míry. Jsou to spíš úlohy, které by se hodily do nějaké soutěže, ale takhle maturitní písemka nemůže být sestavená,“ potvrzuje předseda jednoty Josef Kubát.

Šéf centra pro přípravu maturit CERMAT Pavel Zelený nepřiměřenou časovou náročnost testu připustil. Slíbil, že úřad výsledky zharmonizuje tak, aby studenti nebyli poškozeni. Změnu hodnocení navrhla na základě meziročního porovnání testů odborná validační komise, upřesnil.

Nově jen necelá tři procenta neúspěšných

„Chápu způsobený stres, v konečném výsledku však do jejich života nezasahujeme, protože výsledky maturitní zkoušky z vyšší matematiky jsou harmonizovány a k plné spokojenosti je kompenzován nedostatek daného testu,“ omlouvá se Zelený.

Ředitel organizace CERMAT Pavel Zelený a novinář a mluvčí neziskové organizace EDUin Tomáš Feřtek mluvili o příliš obtížných maturitních testech z matematiky

Podle informací Radiožurnálu dosáhlo plného počtu bodů v těžší variantě jen pět studentů ze 1700. Zhruba 60 procent příkladů použitých v testu byly podle Zeleného standardní, takzvané školské úlohy. Zbylých 40 procent pak tvořily úlohy netypické. „Tyto příklady mají ověřovat především pochopení, nikoliv rutinu v tom, jak řešit matematické zadání,“ upozorňuje Zelený. Takové uspořádání považuje za výhodné a CERMAT by se ho prý rád držel i v příštích letech.

Podle původního hodnocení by test neudělalo 16,8 procent žáků, po harmonizaci je neúspěšných jen 2,8 procent, což je podle Zeleného srovnatelné s výsledky z loňského roku. Počet jedničkářů se zvýšil ze zhruba šesti procent na 11,2 procent. Zelený ujišťuje, že harmonizační metoda žádného žáka nepoškodila a ve zhruba 80 až 90 procentech případů jim naopak body přidala.

„Byl kvantifikován zhruba průměrný dopad nedostatku času na žáky. Tady to bylo zhruba asi něco mezi sedmi a osmi body na 40 až 50 procent žáků. Z toho důvodu byla přijata metoda, která v konečném důsledku znamená, že žáci, kteří původně dosáhli 11 bodů a více, do 33, získávají bonifikaci osm bodů. Po 33. bodu potom ta bonifikace samozřejmě klesá,“ přibližuje úpravu výsledků.

Situace by se prý opakovat neměla

„Harmonizace je standardním nástrojem a pracuje se s ní ve všech zemích, které používají plošné ověřování formou didaktických testů, takže v tomto smyslu nejsme žádná výjimka. Samozřejmě, že z toho vyvodíme určité důsledky, respektive určitá opatření, která musí posílit právě kontrolu nad meziroční srovnatelností testů,“ dodává.

Domnívá se, že k opakování stejné situace v příštím roce nedojde, protože kontroly časové náročnosti budou důkladnější. Přesto má pro maturanty doporučení: „Myslím, že to je dostatečný signál pro ty, kteří sázejí na to, že se naučí typová řešení, a potom typová řešení budou replikovat. Tak toto v matematice zejména ve vyšší úrovni opravdu ne.“

Novinář a mluvčí neziskové organizace EDUin Tomáš Feřtek si ale myslí, že otázka příliš těžkého maturitního testu z matematiky má ještě druhý rozměr, který si CERMAT neuvědomuje.

„Problém je v tom, že státní maturitu vyššího typu z matematiky si letos zvolila z celkového množství maturantů dvě procenta. To už je velmi málo. A po tom letošním zážitku to možná bude půl procenta, možná nikdo. To znamená všechny ty peníze, které investujeme do složité logistiky a přípravy testů pro vyšší matematiku prostě vyletí komínem,“ stěžuje si.

Zařadit úlohy vyžadující matematické myšlení je podle něj sice chvályhodné, dodává ale, že maturita nemá reformovat způsob vyučování matematiky na školách, ale pouze ověřit, co se už na školách učí. Časový termín pro letošní maturity navíc podle něj nebyl vůbec vyzkoušen, což považuje za zásadní pochybení.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/ministerstvo-zmirni-hodnoceni-maturitniho-testu-z-matematiky-propadnou-jen-tri-procenta-studentu--1058578
14. května 2012 v 09:42 
Comments