Informace o diplomové práci ministra školství

přidáno: 22. 11. 2011 3:35, autor: Jiří Kubeš

Diplomka ministra školství? Velká bída, říkají odborníci

Jan Gazdík,Kateřina Frouzová 

22. listopadu 2011 0:18

Na vysokých školách mají studovat jen kvalitní studenti - jen tak si univerzity udrží úroveň, opakuje stále ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných. Jenže jeho vlastní diplomovou práci nezávislí odborníci označili za karikaturu diplomky.

Josef Dobeš je promovaný psycholog - jenže jeho vlastní diplomová prácez roku 1994 má podle odborníků velké mezery. Takové, že by vůbec neměla projít. Je to práce nepořádná, neobratná, výjimečně plytká - je to přímo karikatura diplomky, řekli experti, kteří práci posuzovali na žádost MF DNES. Nevěděli přitom, že jejím autorem je ministr školství Dobeš. Jejich posudky proto tento fakt nemohl ovlivnit.

Dobeš výtky odmítá. Za svou prací, kterou kdysi vypracoval na brněnské univerzitě, si stojí. "Podařilo se mi obhájit význam alternativních trestů," vyzdvihuje ministr hlavní smysl textu. Expertům ale vadí i plytké závěry práce, opisy přednášek nebo využívání dávno zastaralých výzkumů. To se týká třeba studie Johanna Langeho z roku 1929, jehož výzkum na dvojčatech inspiroval německé nacistické špičky při zdůvodnění rasistické ideologie."Práce, již jste mi předložili, neměla být vůbec připuštěná k obhajobě," tvrdí profesor Jan Keller z ostravské univerzity. Na stejném závěru se s ním shodlo dalších pět odborníků, včetně psychologů.

Ministr Dobeš minulý týden uvedl, že ve starém systému měl mentálně zaostalý jedinec možnost dosáhnout bakalářského stupně. Označil systém za zdeformovaný. Budoucnost vidí v testování pátých a devátých ročníků na základních školách a státní maturity na středních.

"Nastavme laťku, kterou to dítě musí překonat, aby mohlo vstoupit na vysokou školu. Když to nedokáže, tak tam fakt nemá co dělat," uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Dobeš.

Nedostatky diplomové práce podle expertů

Práci hodnotil bývalý rektor brněnské univerzity Jiří Zlatuška, psycholog Slavomír Kubálek a profesor Jan Keller z ostravské univerzity

1. Práce nesplňuje elementární náležitosti odborné studie. Autor nepracuje s poznámkovým aparátem. Neupřesnil tedy, odkud bere informace, o něž se v textu opírá. To je podle dotázaných odborníků jeden z důvodů, proč neměla být diplomová práce připuštěna k obhajobě.

2. Seznam použité literatury je slabý. Obsahuje jen 25 děl, po odečtení beletrie, literatury neodborné a nerelevantní zbude jen 19 knih. V textu autor zmiňuje některé zahraniční studie a výzkumy, v seznamu literatury je však už neuvádí.

3. Špatný výběr zkoumané skupiny mladých delikventů. Skupina vězňů se dopustila podvodů za miliony, opakovaných krádeží, rvačky. Členové skupiny, která z porovnání vyšla logicky lépe (zločinci s alternativními tresty), se dopustili jen drobných krádeží a lehčích zločinů.

4. Výsledky nejsou dostatečně zpracované. Zkoumání vzorku 40 osob vyústí v triviálně popisné závěry, které neobsahují analýzu požadovanou v zadání diplomové práce. Text dokumentuje neodpovědný přístup autora k psychologické diagnostice a interpretaci.

5. Do textu zahrnul dotazníky, formuláře a rozhovory, které mají být součástí přílohy. Bez nich by samotný text diplomové práce byl podstatně kratší.

6. V úvodu autor krátcecituje výzkumdvojčat Johanna Langeho z roku 1929. Tento výzkum se stal jednímze základů rasistické teorie nacistického Německa.

7. Ministr napsal, že inteligence vězňů (měřil ji testem Raven) může klesat, ale inteligence lidí trestaných alternativně stoupat. To považují odborníci zanesmysl,který by měli znát studenti prvního či druhého ročníku psychologie už více než půl století.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/diplomka-ministra-skolstvi-velka-bida-rikaji-odbornici-piz-/domaci.aspx?c=A111121_193546_domaci_brdComments