A SCHOOL - TISKOVÁ ZPRÁVA K ZÁMĚRU ZRUŠIT STATUT STUDENTA

přidáno: 29. 9. 2011 3:23, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 29. 9. 2011 9:23 ]

z webu: http://www.aschool.cz/

23.9.2011

Jazyková škola A SCHOOL k záměru MŠMT zrušit statut studenta u pomaturitního studia (23. 9. 2011)
Dle článku redaktorky Radky Kvačkové v Lidových novinách dne 13. 9. 2011 zvažuje Ministerstvo školství zrušení statutu studenta v takzvaném „pomaturitním studiu“, tedy jednoletém kurzu jazyka (případně jiného oboru). Studium přitom nabízí jedinečnou možnost výrazně si zlepšit jazykovou vybavenost během jediného školního roku (více než 750 vyučovacích hodin). Cílem naší tiskové zprávy je poukázat na nevhodnost záměru a především korigovat některá tvrzení, která se v článku objevují.Jako jeden z důvodů zrušení statutu studenta autorka uvádí, že „maturanti by už dnes měli odcházet ze školy s dobrou jazykovou výbavou, a pokud neodcházejí, není to nejspíš chyba systému“. Nabízí se otázka, je-li systém v pořádku, když na státních školách působí méně než 30 % kvalifikovaných učitelů angličtiny (www.ucitelskenoviny.cz 04/2010), přičemž jejich procento klesá. V příkrém rozporu s výše uvedeným faktem je potažmo též tvrzení citovaného náměstka ministra školství Ladislava Němce, že „není dost pádný důvod podporovat dodatečné jazykové vzdělávání středoškoláků, neboť kvalita jazykové výuky na základních a středních školách se v posledních letech zlepšuje“. Mnohaletá zkušenost jazykové školy A SCHOOL je bohužel naprosto opačná – pomaturitní studium angličtiny provozuje od roku 2005 a s železnou pravidelností otevírá skupinu „věčných začátečníků“, tedy studentů, kteří jsou po 4-8, příp. víceleté „péči“ státních škol, angličtinou téměř nepolíbeni. A to se často pyšní maturitním vysvědčením právě z anglického jazyka. S naší zkušeností v podstatě koresponduje názor současného ministra školství (www.idnes.cz 31. 8. 2011: Povinná maturita z cizího jazyka by byla katastrofa), že se „musí zabránit povinné maturitě z cizího jazyka, protože by zlikvidovala 90 % odborných škol s maturitou a technických škol“. Ředitel soukromé jazykové školy A SCHOOL Jaroslav Suchý má na státní maturity z cizího jazyka jasný názor: „Absolutně nechápu, proč se do státních maturit z cizího jazyka vůbec investuje. Mezinárodně uznávané certifikáty jako součást maturity je mohou plně nahradit.“V uplynulém školním roce studovalo v pomaturitním studiu podle zmíněného článku v ČR 5414 studentů. Pokud bychom číslo vydělili maximálním počtem studentů stanoveným vyhláškou Ministerstva školství, bylo v ČR více než 300 takových skupin. Jedna skupina se učí 20 vyučovacích hodin týdně, což lze považovat v přepočtu za jeden celý úvazek učitele na státní škole. Je proto pravděpodobné že právě tolik lidí by přišlo zamýšleným krokem Ministerstva školství o práci. Zatímco nyní pracují převážně pro soukromé instituce a přinášejí státu peníze mj. formou odvedených daní, v případě zrušení statutu studenta v pomaturitním studiu z něj budou čerpat, neboť se jakožto učitelé zřejmě poohlédnou po uplatnění ve státním sektoru. Jedná se opravdu, opět slovy citovaného náměstka ministra školství, o „nadstandard, který si v době všeobecného šetření stát už nemůže dovolit“? Anebo někdo špatně počítal? Nebo vůbec nepočítal, a místo přemýšlení, kde se v systému peníze opravdu ztrácejí, prostě a jednoduše škrtnul fungující program? „Z hlediska politiky zaměstnanosti by bylo zajímavé spočítat, nakolik by zrušení statutu studenta zvýšilo počet nezaměstnaných absolventů středních škol. Obávám se, že ti, kteří se chtějí znovu pokusit o přijetí na VŠ, by dost těžko hledali jinou formu práce, než třeba příležitostné brigády. Mimo jiné proto, že by neměli prostor pro přípravu na přijímací zkoušky“, dodává manažerka rozvoje A SCHOOL Markéta Slováčková.Chce-li stát šetřit, měl by se spíše zamyslet nad úpravou podmínek pomaturitního studia, ne nad jeho zrušením: „Bohužel jsme se už setkali s případy, kdy se studenti rozhodnou pro pomaturitní studium pouze z ekonomických důvodů a potom do kurzu nedocházejí. Myslím, že právě toto by si mělo ministerstvo více hlídat, aby výhody plynoucí ze statutu studenta získali opravdu jen ti, kteří mají o studium zájem“, říká ředitelka studií A SCHOOL Michaela Sobotková a dodává: „Studenti pomaturitního studia často patří mezi budoucí vysokoškoláky, kteří se po ukončení studia zařadí mezi inteligenci národa. Od těchto lidí se očekává i jazyková gramotnost, a pokud projdou pomaturitním studiem, je velká pravděpodobnost, že budou ve své profesionální kariéře důstojně reprezentovat ČR.“. Markéta Slováčková ví o případech, kdy úroveň angličtiny po roce pomaturitního studia byla rozhodujícím faktorem pro přijetí do zajímavého zaměstnání. A co k tomu dodávají další studenti a absolventi? „Myslím, že pomaturitní studium je dobrý krok k tomu si najít lepší zaměstnání“, říká absolvent Petr. „Za jeden rok v jazykové škole jsem se naučila angličtinu lépe, než za celých asi 10 let na základní a střední škole. Díky jazykovce jsem angličtině porozuměla a jsem za tuto příležitost nesmírně vděčná“, doplňuje jej absolventka Monika Rozmarová. Současný student Filip k tomu říká: „Jsem studentem pomaturitního studia sice teprve dva týdny, ale již teď jsem schopen říci, že je to první instituce, kde věřím, že mě opravdu naučí cizí jazyk, který je do života potřeba. Na většině středních škol se ten jazyk vyučuje stylem, že se s vámi učitel baví česky, což jak jsem poznal, není správné, jelikož i za dva týdny na jazykové škole jsem na sobě zaznamenal pokrok, že se již nebojím mluvit, jelikož v hodinách se mluví pouze cizím jazykem“. Pěknou tečkou je pak konstatování absolventa Radka Kejduše: „Rok na jazykovce dá studentům možnost naučit se jazyk na takové úrovni, kterou běžné státní školství není schopné naučit za několik let. Současně si nemyslím, že by tzv. pomaturitní zvýhodněné studium mělo být výsadou pouze těm, kteří v daném roce maturovali, protože často pouze zvýhodňuje neúspěšné uchazeče na VŠ. Statut studenta by měli mít všichni studenti denního celoročního studia, kteří nedovršili 26 let. Nezávisle na tom, zda mají maturitu, diplom, nebo nic – školné si platí.“„Nezbývá než doufat, že Ministerstvo školství bude otevřené k našim argumentům, a statut studenta u pomaturitního studia angličtiny zůstane zachován“, uzavírá s nadějí ředitel jazykové školy A SCHOOL Jaroslav Suchý. - - Mgr. Jaroslav Suchý
- jednatel
Comments