Aktuality o pomaturitním studiu

STATUT STUDENTA UZÁKONĚN S PLATNOSTÍ OD 1.ZÁŘÍ 2013

přidáno: 30. 8. 2013 1:20, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 30. 8. 2013 1:21 ]

Statut studenta v pomaturitním studiu ve sbírce zákonů
Přátelé, studenti, učitelé, ředitelé škol,
    ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o státní sociální podpoře, která garantuje studentům statut studenta již od 1.9.2013 (viz obrázek). Je skvělé, že se nám to nakonec podařilo a zároveň děsivé, že se statut studenta uzákonil den před jeho platností. Mnozí z vás měli tímto zkažené celé prázdniny a nespali a nejedli, do toho se rozpadla vláda, byla jmenována nová a ta se opět ocitla v demisi. Nikdo nevěděl, kdy zákon postoupí Poslanecká sněmovna Senátu a ten poté Prezidentovi a nakonec kdy bude vydána ve Sbírce zákonů. 
    Nyní je vše za námi a začíná nový školní rok. Všem vám přejeme, abyste tímto už nemuseli nikdy projí a aby se vám školní rok vydařil. Také děkujeme za sebe (a věříme, že za všechny jazykovky a učitele) Asociaci jazykových škol, ACERTu a Zachraňme pomaturitní studium za neskutečný boj a nasazení při snaze o zachování pomaturitního studia.

zdroj obrázku: http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2013s267

Statut versus Status studenta

přidáno: 27. 8. 2013 7:55, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 27. 8. 2013 7:59 ]

Statut versus Status studenta

Statut studenta versus status studentaPodle Ústavu jazyka českého je:

STATUS - stav věcí v jisté době, např. status jednotlivce uvnitř určitého společenského systému, čili pozice 
STATUT - stanovy, pravidla, předpisy pro zřízení a jednání instituce, např. statut podniku.

Použití jsem konzultoval s PaedDr. Josefem Hetychem (býv. Ústav českého jazyka a literatury, Univerzita Hradec Králové) a byl jsem ujištěn, že u pomaturitního studia je správně STATUT studenta.

Tolik teorie, pokud se vám definice výše zdá spíše opačná, zamyslete se znova a nehleďte na jednotlivá použitá slova, ale na jejich význam. 

STATUS je spíše otázka např. pozice na společenském žebříčku, zatímco STATUT spíše upravuje pravidla/předpisy/stanovy.

Howgh...

Strastiplná cesta Statutu studenta je zatím u konce

přidáno: 27. 8. 2013 6:55, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 27. 8. 2013 7:00 ]

Statut studenta v pomaturitním studiu
Podle posledních informací Facebookové komunity "Zachraňme pomaturitní studium" pan prezident Zeman podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, která zajišťuje statut studenta v pomaturitním studiu pro ty studenty, kteří nastupují v roce, kdy poprvé maturovali. Zveřejnění v digitální sbírce zákonů by mělo být už jen několik kliknutí myší. Děkujeme všem zúčastněným.

Senát schválil statut studenta v pomaturitním denním studiu jazyků

přidáno: 25. 8. 2013 13:48, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 25. 8. 2013 13:50 ]

Statut studenta pro pomaturitní studm jazyků
Senát schválil statut studenta v pomaturitním denním studiu jazyků. Nyní se jen čeká na podpis prezidenta, který by měl být již jen maličkost. Podle předběžných informací z Hradu prezident novelu bezodkladně podepíše. Hurá, přátelé, cesta je volná, těšte se...

Zdroj foto Sněmovní tisk 875, Novela z. o státní sociální podpoře: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=875&snzp=1

Statutu studenta byl potvrzen ve výborech Senátu

přidáno: 20. 8. 2013 5:24, autor: Jiří Kubeš

Statut studenta v pomaturitním studiu
Další úspěchy nás neustále přibližují ke statutu studenta. Dnes byla novela zákona, která dá studentům pomaturitního studia statut studenta, schválena ve dvou výborech Senátu.
- Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku politiku - 9:1 pro zákon
- Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice - 8:0 pro zákon

Zítra bude zákon projednávat plénum Senátu a poté bezodkladně podepíše Prezident.

Hurá, tvrdá práce, neustálé poukazování a dotazování funguje. Není celý svět vzhůru nohama. 

Díky Facebookovému hnutí Zachraňme pomaturitní studium, AJŠA, ACERT

Statut studenta bude snad včas

přidáno: 2. 8. 2013 7:28, autor: Jiří Kubeš

Senát zasedne:
12. schůze Senátu bude zahájena ve středu 21. srpna v 10 hodin. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 144/

Statut studenta aktuálně

přidáno: 2. 8. 2013 1:00, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 2. 8. 2013 7:23 ]

pomaturitní-studium-logo-senatJak jistě víte, ve třetím čtení novely zákona o státní sociální podpoře prošlo a nyní již nic nestojí v cestě statutu studenta v pomaturitním studiu. Ovšem je třeba, aby novelu schválil ještě Senát a Prezident což je již spíš jenom provozní otázka a nikdo neočekává žádný zádrhel.

Dnes v 11:00 se rozhodne, kdy bude Senát zasedat, aby novelu schválil.

Dnes - třetí čtení v Poslanecké sněmovně

přidáno: 17. 7. 2013 3:32, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 17. 7. 2013 8:13 ]


logo-poslanecka-snemovnaDnes probíhá 55. a 56. schůze Poslanecké sněmovny

55. schůze o rozpuštění a 56., která bude jednat o následujících bodech (převzato z http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=56&pozvanka=1)

Pomaturitního studia se týká bod 14.

Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 845/  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 846/  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/  

 5. 5.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/  

 6. 6.

  Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/  

 7. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/  

 8. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/  

 9. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/  

 10. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/  

 11. 11.

  Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/  

 12. 12.

  Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/  

 13. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/  

 14. 14.

  Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/  

Data - čísla - procenta :-)

přidáno: 16. 7. 2013 4:15, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 16. 7. 2013 4:17 ]

Pomaturitní studium jazyků - proceto
Mám tu pro vás několik statistických dat ohledně vysokých škol a jejich studentů:
 • v roce 2013 se 62 % absolventů SŠ dostalo na VŠ
 • v roce 2003 se 47 % absolventů SŠ dostalo na VŠ
 • v roce 1999 se 24 % absolventů SŠ dostalo na VŠ
 • v roce 2017 se (pokud to takto půjde dál) ohaduje, že 90 % absolventů SŠ se dostale na VŠ
80% - 86% absolventů Bc. studia pokračuje na Mgr. studiu

Máme v ČR příliš mnoho doktorandů, a to 6% - 7% ze všech studentů VŠ, zatímco v EU jsou to průměrně 3%

Zajímavé? Jsme tím vzdělanější národ? Nebo je zakopaný pes jinde?

Nový ministr školství Dalibor Štys

přidáno: 16. 7. 2013 3:39, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 16. 7. 2013 4:17 ]

MŠMT-logo
Novým ministrem školství v Rusnokově vládě je pan Dalibor Štys, do té doby vedoucí odboru na ministerstvu školství. Jak dlouho? Nikdo neví, politická situace je naprosto nepřehledná a nikdo neví, jak se situace změní druhý den. 
Z facebookového profilu Zachraňme pomaturitní studium:
nový ministr školství a pomaturitní studium
Budoucí ministr uvedl: "Konkrétně mám na mysli jazykové vzdělávání, to je velké neštěstí a černá díra. Obrovsky nám snižuje konkurenceschopnost. Jazykové vzdělávání je věc, která se musí změnit.... Zatím se mi zdá, že je to tak špatně, že chyba musí být v samotném systému." Souhlasíme, a pomaturitní studium jazyků tuhle chybu napravuje. Při osobním jednání i v korespondenci nám vyjádřila podporu sociální demokracie, ODS, LIDEM i KSČM. Všichni nám potvrdili, že zákon na mimořádné schůzi v červenci projednají. Dnes jsme byli na ministerstvu školství, podporu nám potvrdil i pan náměstek Fryč.

My pouze dodáváme, že nám bylo potvrzeno několika poslanci, že je podpora napříč stranami a že na jednání PS se dostaly pouze zákony, o kterých panuje naprostá shoda.

- www.pomaturitni-studium.com

1-10 of 78