Pomaturitní studium angličtiny a němčiny

Na těchto stránkách máte možnost dozvědět se:


Výpis aktualit z webu o pomaturitním studiu:

 • STATUT STUDENTA UZÁKONĚN S PLATNOSTÍ OD 1.ZÁŘÍ 2013 Přátelé, studenti, učitelé, ředitelé škol,    ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o státní sociální podpoře, která garantuje studentům statut studenta již od 1.9.2013 (viz obrázek). Je skvělé, že ...
  Přidáno v 30. 8. 2013 1:21, autor: Jiří Kubeš
 • Statut versus Status studenta Statut versus Status studentaPodle Ústavu jazyka českého je:STATUS - stav věcí v jisté době, např. status jednotlivce uvnitř určitého společenského systému, čili pozice STATUT - stanovy, pravidla, předpisy pro zřízení ...
  Přidáno v 27. 8. 2013 7:59, autor: Jiří Kubeš
 • Strastiplná cesta Statutu studenta je zatím u konce Podle posledních informací Facebookové komunity "Zachraňme pomaturitní studium" pan prezident Zeman podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, která zajišťuje statut studenta v pomaturitním studiu pro ty studenty, kteří nastupují ...
  Přidáno v 27. 8. 2013 7:00, autor: Jiří Kubeš
 • Senát schválil statut studenta v pomaturitním denním studiu jazyků Senát schválil statut studenta v pomaturitním denním studiu jazyků. Nyní se jen čeká na podpis prezidenta, který by měl být již jen maličkost. Podle předběžných informací z Hradu prezident novelu ...
  Přidáno v 25. 8. 2013 13:50, autor: Jiří Kubeš
 • Statutu studenta byl potvrzen ve výborech Senátu Další úspěchy nás neustále přibližují ke statutu studenta. Dnes byla novela zákona, která dá studentům pomaturitního studia statut studenta, schválena ve dvou výborech Senátu.- Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ...
  Přidáno v 20. 8. 2013 5:24, autor: Jiří Kubeš
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 78 Zobrazit více »

Složitější jazykové oblasti: témata, která jsou obtížná i pro pokročilé

I člověk, který jazyk velice dobře ovládá, málokdy zvládne pokrýt naprosto každou oblast života dokonale. Je možné, že zvládnete dobře konverzovat o tématech denního života, o některých specifičtějších oblastech, jako je vaření, zprávy ze světa nebo politické scény. Některá témata mají ale natolik specifický výrazový slovník a obraty, že do dané oblasti nezasvěcený mívá problémy se v této problematice pohybovat tak obratně, jako v jiných. Například překlady do angličtiny v obecné mluvě zvládá téměř každý, i jen mírně pokročilí, specifické oblasti jsou už jiná kategorie. Běžně se v jazykové sféře jedná například o technický žargon, například u strojírenství, či právní problematika si vyžaduje používání velmi přesné terminologie.

Ačkoli můžete jazyk ovládat na vysoké úrovni, tyto oblasti mohou být mimo vaše možnosti. Na odborné překlady se tak hodí vzdělání jak jazykové, tak i ve specifickém odvětví. Z takových oborů pak vycházejí lidé, kteří se mohou stát úzce zaměřenými překladateli, což je na současném trhu práce poměrně velká konkurenční výhoda. Zejména z technických a strojírenských oblastí, které jsou u nás hojně rozšířené, vychází poptávka po kvalifikovaných pracovnících a vzhledem k tomu, že export je nedílnou součástí každé úspěšné firmy, jsou jazykově vzdělaní lidé v daném oboru žádaní.

Pro studium se pak samozřejmě dá zvolit lingvistika, která daný jazyk probere do hloubky, od jeho kořenů až po současnost, ovšem pokud byste měli zájem se zaměřit na specifičtější oblast jazyka, dají se navolit spíše dvouoborová studia, například jazyk a vybraný obor – příkladem je angličtina s ekonomií, nebo holandština s ekonomií. I úzce zaměřené jazyky, které umí málokdo, jsou velkou předností na trhu práce. V rámci studia se pak probírají zvlášť jazyk a zvlášť obor, ale propojeny jsou společnými oborovými předměty, které jsou vyučovány v daném jazyce a samozřejmě se vyučují také překlady odborné terminologie.


Novinky o pomaturitním studiu sledujte v Aktualitách o pomaturitním studiu

Statut studenta vydán ve sbírce zákonů - cesta u konce není

1.9.2013 | Studenti mají s definitivní platností statut studenta v pomaturitním studiu jistý, ale cesta není u konce, statut studenta bude muset být zakomponován do školského zákona, který se připravuje/připravoval. Uvidíme po volbách, komu "spadne" MŠMT do klína a bude se s ním chtít popasovat.

Statut studenta v pomaturitním studiu potvrzen podpisem prezidenta

25.8.2013 | Situace vypadá krásně, trvalo to dlouho, boj byl lítý, ale vyšlo to, už se čeká pouze na podpis prezidenta, který by měl být pouze "bezodkladnou" formalitou. Více v Aktualitách o statutu studenta v pomaturitním studiu. :-)

Druhé čtení prošlo, třetí bude zítra

10.7.2003 | Druhé čtení opět prošlo, nyní se čeká na třetí (hlasovací) čtení, ale máme pro něj podporu. Jinak by se ani na pořad jednání nedostalo. Držme si palce. Více v aktualitách.

První čtení prošlo - dále nás čeká druhé a třetí čtení, senát a prezident

19.4.2003 | V prvním čtení návrhu by následující výsledek: 11 pro, 1 proti a 3 se zdrželi. Dále se čeká na druhé a třetí čtení (někdy na začátku května) a pak už "pouze" senát a prezident. Je to naknap, ale nesmíme povolit. Pokud chcete podpořit statut studenta u pomaturitního denního studia jazyků, přidejte si tuto skupinu na facebooku - Zachraňme pomaturitní studium.

Nynější stav: Systémová nesystematičnost

21.3.2013 - Legislativní rada vlády zrušila statut studenta pro pomaturitní studium, ale vláda podpořila statut studenta v pomaturitním studiu pro Zákon o důchodové a sociální podpoře, který ovšem vstoupí v účinnost až v roce 2014. Tedy pro rok 2013/2014 nebudou mít studenti pomaturitních studií statut studena. Bohužel došlo k nesystémovému kroku, kde se jedno zrušilo, druhé nastavilo, ale mezitím je "díra" jednoho roku. V současné době bude v poslanecké sněmovně hlasování o prodloužení výjimky/novely o jeden rok. Z důvodu nemoci předkladatele byl tento bod odsunut na polovinu dubna.

AJŠA rozeslala informace o stavu pomaturitního studia

21.1.2013 - Součástí emailu je informační dopis o stavu vývoje pomaturitního studia (zrušen k letošnímu roku), návrh zákona O sociální podpoře (kde má být pomaturitní studium od roku 2014), dopis poslancům/poslankyním (vysvětluje problém a návrh řešení) a důvodovou zprávu k zachování pomaturitního denního studia jazyků. Detailní informace najdete v aktualitách pomaturitního studia jazyků. Materiály můžete používat dle uvážení na podporu pokračování pomaturitního studia.

AJŠA bude kontaktovat jednotlivé školy přes Vánoce

21.12. 2012 - Během Vánoc bude Asociace jazykových škol kontaktovat jednotlivé jazykovky s aktuálním plánem, jak vyřešit plánovaný výpadek v podpoře pomaturitního studia ze strany státu. Pokud nedostanete mail, podívejte se do SPAMU nebo kontaktujte Asociaci. Plánuje se hromadné oslovení jednotlivých zástupců v Parlamentu. Více informací o pomaturitním studiu jazyků sledujte v aktualitách.

Školné bude již od ledna 2013

9.7.2012 - dle poslední informací bude školné od ledna 2013 v rozmezí cca 3 000 - 10 000,- Kč za semestr. K tomu dodejme, že vysoké školy dle dohody s MŠMT přijmou o 10 procent méně studentů. Více v aktualitách

Zápisné je dobrý nápad

13.4.2012 - Nový ministr školství - Petr Fiala - Státní maturity jsou dobré, jen je třeba je zrevidovat, zápisné na VŠ je dobrý nápad, ale ještě ne tento školní rok.... více informací najdete v aktualitách a informacích o pomaturitním studiu.

Situace kolem školného

5.4.2012 - Jak vypadá situace nyní? 
Po demisi ministra školství Dobeše se zastavila práce na školské reformě, pan náměstek Němec, pověřený vedením resortu školství, si přivedl poradce (bývalého ministra školství Dobeše !sic!). Co má tento kulový blesk za účel je  neznámo.

Reforma VŠ a tedy i pomaturitního studia je tedy posunuta, otázkou je, pro koho je to výhoda. Vysoké školství v ČR je v krizi, příliš mnoho oborů, příliš mnoho škol. Ač jsem východočeský patriot, NECHÁPU proč máme dvě univerzitní města VEDLE SEBE (vzdálenost je menší, než mezi leckterými fakultami jediné univerzity třeba v Praze) s duplicitními obory. Studenti se tedy z největší pravděpodobností dostanou na VŠ na obor, který je k ničemu, rozplizlost financí do škol jim neumožní dostatečné materiální zázemí ve škole a to na úkor kvality výuky. Co se týče školného, to se již skrytě objevuje a je s podivem, jak studenti demonstrovali proti školnému (které by bylo ukotveno v zákoně a tedy jim garantovalo půjčky). Nebude-li reforma, chudí studenti nebudou mít na studium již nyní, tedy nechválení školné je podle mého chyba.

Jak se bude situace vyvíjet?

Záleží na stavu koalice, bohužel však VV původní cíl VŠ reformy změnili natolik, že z původních výstupů Haňkovy komise zůstaly jen cáry. V tuto chvíli je znění VŠ reformy v šestém přepisu, dovedete si představit, kam až se dostala. na základě této verze se absolutně nedá pracovat, nemluvě o srovnání schizmatu mezi statutem studenta jako SŠ či VŠ a a statutem studenta v pomaturitním studiu.


To, že tento fakt je pro pomaturitní studium klíčový je neoddiskutovatelné. Ovšem je třeba synchronizovat tyto změny i co se týče sociální reformy. Pan ministr toto ignoroval, nedá se čekat, že došlo k jakémukoliv posunu a ani, že k němu dojde.


Jirka Kubeš

ředitle jazykové školy v Chrudimi

Proč tyto stránky existují?

    Tyto stránky vznikly primárně na podporu informovanosti o pomaturitním studiu jazyků v ČR. Historicky bylo pomaturitní studium zřízeno, aby se zajistila znalost jazyků u budoucích studentů VŠ a aby ti, co se na VŠ nedostali, mohli smysluplně využít rok studiem jazyků. 

Co se stalo?

    V roce 2011 se MŠMT (v čele s panem ministrem Josefem Dobešem za VV) rozhodlo s tímto zatřást a pomaturitní studium (resp. statut studenta pro ty, co studují v pomaturitním studiu) zrušit. Je jedno, zda se bavíme o rušení statutu studenta nebo rušení pomaturitního studia - obojí je to samé.

Jaké to bude mít dopady?

    Dopady budou fatální jak pro studenty, tak pro školy. V tuto chvíli eviduje Asociace jazykových škol 230 subjektů, kteří se výuce věnují, odhadem se jedná o 1 200 učitel a 6 000 studentů. (nemusí se jednat o plný úvazek učitelů). Úspora 100 mil. pro stát ale znamená, že cca 6 000 studentů bude na úřadu práce a pobírat dávky. Cena kterou stát zaplatí je navýšena i nezaměstnaností učitelů. Dle odhadů stát přijde o 165 mil. a vydá kolem 75 mil. za podporu v nezaměstnanosti.

Výhody a nevýhody

Výhody: Nevýhody:
 Stát ušetří 100 - 120 mil.  Stát vydá 165 + 72 mil.
   1200 učitelů ztratí práci
   6000 studentů neabsolvuje pomaturitní studium jazyků
   Ti, co se nedostanou na VŠ skončí na Úřadu práce
   Pokud jste neměli dobrého učitele na SŠ nemáte šanci se naučit anglicky

Závěr

    Je důležité, aby bylo pomaturitní studium zachováno tak, jak je. V článcích zde argumentujeme o tom, proč. Hlavním důvodem je, že české státní školství není v takovém stavu, aby zajistilo studentům dobrou a kvalitní výuku jazyků (ať si zaměstnanci a mluvčí MŠMT říkají co chtějí). Z vlastních zkušeností jako škola víme, že znalosti maturantů jsou žalostné a často musíme přeučovat výslovnost a jiné základy. Toto není kritika stavu, to je realita.

    Vláda (resp. ministr Dobeš) by si měla uvědomit, že je takovéto chování v rozporu s jejich programovým prohlášením a jako koncept je kontraproduktivní. (V tuto chvíli není od věci přečíst si článek o panu ministrovi a jeho diplomové práci. Další článek)

    Obecně řečeno se většina učitelů ocitne na dlažbě, stát něco ušetří a více vydá, studenti se raději přihlásí na Úřad práce a OSSZ. Toto vše nastane místo nynější reality, kdy učitelé mají práci, firmy odvádí daně, studenti (mají pojištění od státu, ale) platí si výuku sami (kde jinde a kdy jindy studenti dobrovolně a rádi platí školné?!). Navíc tento systém nelze jednoduše zneužívat - lze absolvovat pouze jednou, a to v roce složení první maturity. Opakovat nelze.

    Tento způsob výuky jazyků je velmi intenzivní a ti, co neměli ve škole možnost se anglicky naučit (nebo dělali němčinu) budou velmi znevýhodněni při přijímacích zkouškách na VŠ. Snahy zrušit pomaturitní studium spíše vypadají jako lobby VŠ, či jiných zájmových skupin v boji o studenty. Pomaturitní studium zapadá do potřeb ČR 21. století a zvýhodňuje absolventy na trhu práce nejen v ČR ale hlavně v EU.

Prosíme všechny čtenáře, aby se v tiskových zprávách a mediálním pokrytí pohrabali a případné náměty na články posílali na kubes@pomaturitni-studium.com.

Děkujeme Vám za Váš čas,

Za team Pomaturitni-studium.com

Jiří Kubeš